Din bostadsrättsförening på Råby!

Rönnoxelgatan 23

724 70 Västerås

Mejl: exp@23an.se



EXP: 021 - 35 11 66

Öppet: måndag 7-9, tisdag 15-18, torsdag 13-16, fredag 7-9

Förbrukningsvaror

Stängda dagar

Felanmälan: 021 - 30 25 70

Fastighetsjour: 021 - 35 01 00 För allvarliga händelser som inte kan vänta tills nästa vardag. Läs mer

Trygghetsjour: 021 - 31 45 50 kl 22.00 - 07.00 vid störning från lägenheter, trapphus och källare. Läs mer

Nyheter:

19 11 13 Inför Årsstämman 19/11 kl 18.30 kan man hämta Årsredovisningen på EXP. Den kan även laddas laddas ner här.


19 05 07 Extra Stämma den 29 maj kl 18.30 i Råby Centrum

se kallelse/dagordning

se förslag på nya stadgar i sin helhet eller med ändringarna markerade.

Det finns en ledig odlingslott (nr 5) på Lövhagsgatan 25-29.


18 11 30 Nya priser för alla typer av bilplatser Länk

Rapport från föreningens årsstämma som hölls den 21 november Länk


18 11 15 Styrelsen meddelar att Elsäkerhetsverket har gått ut med en varningsskrift med faran för brand om man använder vanliga vägguttag och motorvärmaruttag för att ladda sina elbilar och laddhybrider. Vi ber Er som är ägare till en sådan bil att meddela det till exp.


18 10 01 Nu är husvagnsplatserna borta och detta område skall målas om till vanlig bilparkering.

Det är fritt fram att parkera på dessa platser även nu, innan ommålning!


18 10 01 Föreningens nya förvaltare: BREDABLICK

Kontaktuppgifter. Telefon 010-177 59 00. Vardagar 8.30-16.00

Kundsida på internet länk


18 09 24 De nya stadgarna har trätt i laga kraft efter godkännande av Bolagsverket. Dessvärre måste föreningen anta nya stadgar igen, så snart som möjligt, då nuvarande stadgar bygger på att Riksbyggens finns med som förvaltare i föreningen, vilket de inte längre gör.


18 01 01 Det förekommer att boenden ringer och säger att det är kallt i lägenheterna utan att veta vilken temperatur man har. Därför har styrelsen beslutat att sälja termometrar på exp. för 25 kronor st.

Om man ringer till felanmälan och vill ha en mätning och det visar sig att temperaturen ligger över 21 grader så kommer föreningen att ta ute en hanteringskostnad på 300 kronor.